Vladimir P. Goss: Umjetnost i politička korektnost / Art and Political Correctness

Print Friendly, PDF & Email

Download printable version

(Right click, save link/target as)

IZ RECENZIJA

(1)

Rijetko se kada tako sretno spaja na jednom mjestu vrhunska kvaliteta znanstvenika, izuzetan talent književnika i duboko poznavanje ljudske prirode, kao u ovom zrelom djelu, gotovo bi se moglo reći, sažetku istaknute znanstvene i kreativne karijere.

Autor se pita: što se dešava s umjetnošću kad elite shvate vrijednost umjetnosti, umjetnika i kritičara za svoje potrebe, to jest potrebe onih koji određuju što je politički korektno, odnosno što doprinosi njihovim političkim, društvenim i novčanim interesima. Pri tome je autor beskompromisan, ne štedi niti naručitelje, niti umjetnike, niti kritičare, niti publiku, niti struku povijesti umjetnosti, ako se ta uopće može smatrati strukom, pa niti nespretne i ignorantske birokrate EU. No ta kritička oštrina koja je u potpunosti opravdana, iznesena je na maštovit i duhovit način, kao analiza i dobrodošla kritika ljudske gluposti, hipokrizije i taštine uopće.

Autor zaključuje da je usprkos svih pritisaka i povijesnih vrludanja umjetnost kao otjelotvorenje duha najbolje što imamo uz kreativnu znanost i ljubav te prepoznaje vrlo maštovit, no ustvari i vrlo uvjerljiv i logičan vid umjetničkog stvaranja u kojem svako biće može biti (odnosno podsvjesno i jest) umjetnik-stvaratelj i umjetnik doživljavanja.

(2)

Čitljiv, živ i vrlo zanimljiv tekst (kako stručnjacima tako i običnom čitatelju) u kojem se isprepliću autorova sjećanja, razmišljanja i znanstvene spoznaje i koji dovodi autora i nas do zaključka tako jednostavnog: „da nas umjetnost održava u dodiru s vječnim bogolikim duhom stvaranja“ i da „u konačnosti ovog svijeta ostajemo u dodiru s čimbenicima vječnosti – kroz čine stvaralaštva. DUH se nalazi u nama i on je vječan baš kao materija (prostor). Stalno se obnavlja i ostaje živ u djelima naše kreativnosti i kad nas više nema…“ Knjiga je zrelo djelo znanstvenika, književnika, povjesničara umjetnosti i topogafa, vrsnog poznavatelja kako prapovijesne i antičke umjetnosti, povijesti i literature, tako i  srednjeg vijeka, renesanse, baroka i umjetnosti i tehnika današnjeg vremena.

A WORD BY THE REVIEWERS

(1)

Rarely do find such a happy combination of top science, literary talent, and insight into human nature. This is indeed, one might say, a summary of a distinguished scholarly career.

What happens to art when elites recognize the usefulness of art, artists and critics for their purposes, i.e., the purposes of those who decide what is “politically correct,” contributing to their political, social and commercial interests? In answering this question the author mercilessly calls to task patrons, artists and critics, the public and the profession of “art history”… if there is such, as well as the hapless and ignorant EU bureaucrats. But this sharp and well deserved criticism is presented in a witty and imaginative way as a welcome analysis of human stupidity, hypocrisy, and arrogance.

The author concludes that in spite of pressures and vicissitudes of history the art, as incorporation of spirit, is the best we have along with creative science and love, and unveils a very imaginative but also very plausible aspect of artistic creativity whereby every human being may participate in the artistic process, be it as creator or consumer.

(2)

Eminently readable and lively this attractive text is accessible both to the experts and the general public intertwining the author’s reminiscences, reflections and scholarly insights leadings us to a conclusion, so simple and yet so plausible that art keeps us in touch with the eternal divine-like spirit of creativity… The spirit resides in us and it is as eternal as the matter. It keeps being renewed and alive in the acts of our creativity when we are no more… The book by a mature and outstanding scholar, art historian and topographer, a great expert on art from Prehistory down to our own time.

About ROadM1n