Welcome!

Print Friendly, PDF & Email

Dear Friends:

WWW. ROMANIKA.NET is the site of our research time working on the project «The Romanesque between the Sava and the Drava Rivers and European Culture,» supported by the Ministry of Science of the Republic of Croatia, which is here acknowledged with gratitude. However, since the site is financed and administered by ourselves, and not by the Project, it should not be interpreted as the Project Site, but as the means whereby we tell our friends and colleagues, and any one interested in the art of the past, about our activities going far beyond the scope of the project itself. We also express our thanks to our permanent sponsor for cartography, the Državna geodetska uprava (State Surveyor’s Office) of the Republic of Croatia.

Bv “US” I mean my research associates (in alphabetic order) Maja Cepetić, Danko Dujmović, and Vjekoslav Jukić, and myself, i.e., Vladimir Peter Goss (Ph.D. Cornell 1972), full professor of art history at the University of Rijeka (former appointments University of Michigan and University of Tel-Aviv). It is also open to any of our numerous colleagues sharing in and contributing to our research, as well as to any one who my wish to provide constructive and relevant comments, suggestions, and contributions.

What we are doing in the project is something that should have been done in Continental Croatia more than a century ago – discovering the sites lost and forgotten long time ago, and thus creating outlines of a totally lost and forgotten cultural landscape. Through our unofficial daily research report we invite you to participate in the excitement of those discoveries. We will also publish drafts of articles, texts of speeches, and, when publisher permit us, articles and books. Our main goal is to make the art of the Pre-Romanesque (both pre-Christian Slavic and Christian) and Romanesque in Croatia receive recognition and appreciation it fully deserves.

We have had excellent cooperation with a considerable number of individual scholars and institutions particularly in the neighboring countries such as Hungary, Slovakia, Czech Republic, Austria, and Slovenia, but also elsewhere all around the world, and we are very much looking forward to expanding those, as well as to creating many new collegial relationships and friendships.

Finally, I would like to emphasize, that we view research as only one step in what is crucial in an art historian’s work, and that is the process of discovery, study, presentation and preservation of individual monuments and of our cultural environment.

Welcome,

Vladimir P. Goss

Dragi prijatelji:

WWW.ROMANIKA.NET je site našeg istraživalačkog tima koji radi na projektu «Romanika između Save i Drave i europska kultura» Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, na kojoj se podršci i ovdje dužno zahvaljujemo. Ovaj site finaciramo i uređujemo sami, dakle izvan projekta, te se stoga ne radi o službenom glasilu projekta, već o načinu da obavijestimo prijatelje i kolege koje zanima umjetnost prošlih razdoblja o našim djeltnostima, čime uvelike nadilazimo granice samog projekta.

«MI» smo moji znanstveni novaci (po abecednom redu) Maja Cepetić, Danko Dujmović i Vjekoslav Jukić, i ja, t.j., Vladimir Peter Goss (Ph.D. Cornell University 1972), redovni profesor povijesti umjetnosti u trajnom zvanju na Sveučilištu u Rijeci (prije University of Michigan i University of Tel-Aviv). Site je otvoren svim našim brojnim kolegama koji su doprinijeli našem istraživanju, i konačno svakome tko želi ponuditi konstruktivnu i relevantnu sugestiju, komentar ili prilog.

Na projektu ostvarujemo ono što je u Kontinentlanoj Hrvatskoj trebalo napraviti pred više od 100 godina – temeljno istraživanje i otkrivanje zaboravljenih i nestalih spomenika i kulturnih pejsaža. Našim neslužbenim dnevnim izvješćima s terena željeli bi na Vas prenesti naše uzbuđenje u otkrivanju nepoznatog. Objvaljivati ćemo također preliminarne tekstove članaka, studija i izlaganja, a kad nam izdavači dozvole, i integralne tekstove članaka i knjiga. Glavni nam je cilj bolje poznavanje predromanike (kako predkršćanske slavenske tako i kršćanske) u Hrvatskoj, i promidžba tih materijala u svijetu.

Imamo jako dobre odnose s nizom znanstvenika i ustanova posebice u susjednim zemljama kao što su Mađarska, Slovačka, Češka, Austrija i Slovenija, sli i drugdje širom svijeta i veselimo se uspostavljanju novih veza i suradnji.

Naglašavam da svoju ulogu istraživača doživljavamo kao korak unutra procesa otkrivanja, prikazivanja, očuvanja i prezentacije spomenika i kulturnog okoliša.

Dobro došli!

Vladimir P. Goss

About the Author