Jukic Vjekoslav

Print Friendly, PDF & Email

ŽIVOTOPIS

 

Vjekoslav Jukić rođen je 1978. godine u Osijeku. Maturirao je u Slatini, a diplomirao 2002. godine smjer filozofija i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je u listopadu 2009. godine na poslijediplomskom studiju iz povijesti umjetnosti (smjer antika i srednji vijek) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sa temom Srednjovjekovna umjetnička topografija istočnohrvatske ravnice (od 11. do početka 14. stoljeća). Mentor mu je bio prof. dr. sc. Vladimir P. Goss, a komentor prof. dr. sc. Miljenko Jurković.

Tijekom 2003. godine radio je u Hotelijersko turističkoj školi u Zagrebu (predavao je predmet Kulturno povijesna baština), a nakon toga u Muzeju za umjetnost i obrt kao kustos. Od prosinca 2005. godine do siječnja 2011. godine radio je kao znanstveni novak na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Odsjeku za povijest umjetnosti na projektu Romanika u međurječju Save i Drave i europska kultura voditelja prof. dr. sc. Vladimira P. Gossa.

Sudjelovao je u pripremi izložbi Secesija u Hrvatskoj (MUO, 2003. godina) Stotinu kamenčića izgubljenog raja (Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Bjelovar, Arheološki muzej Osijek, Muzej Brodskog Posavlja, Gradski muzej Šibenik 2007. – 2008. godina), Templari i njihovo nasljeđe (Muzej Sv. Ivan Zelina, 2009. godina) i Slavonija, Baranja i Srijem (Klovićevi dvori, 2009. godina).

Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Trenutno živi u Zagrebu.

Objavljeni radovi:

  1. Goss, Vladimir P.; Jukić, Vjekoslav, Fragment romaničke skulpture u muzeju Svetog Ivana Zeline u Sveti Ivan Zelina povijest i kultura (Gulin, Ante, ur.), Zagreb – Sveti Ivan Zelina, HAZU i grad Sveti Ivan Zelina, 2010. Str. 7-14.
  2. Urednik kataloškog dijela Stotinu kamenčića izgubljenog raja – romanička skulptura u zbirkama i muzejima između Save i Drave, Arheološki muzej u Zagrebu 2007.
  3. Jukić, Vjekoslav, Osuvak: u potrazi za nestalim župama nestalog arhiđakonata u Zbornik Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština (Šeparović, Tomislav ur.), Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2010. Str. 403-411.
  4. Dujmović, Danko; Jukić, Vjekoslav, Počeci Bosanske biskupije u Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 3.s. XLIII (2010); str. 127-133
  5. Jukić, Vjekoslav, Medieval Sites on the Danube Limes u Histria antiqua: časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 18 (2009), vol 2; str. 339-344
  6. Vladimir P. Goss and Vjekoslav Jukić, “Medvedgrad – Ócsa – Spiš – Some Stylistic Considerations,” Starohrvatska prosvjeta 2008, str. 295 – 327.
  7. Vladimir P. Goss and Vjekoslav Jukić; “Rural Romanesque and a Europe without Borders. The Case of St. Marko in Vinica,” Hortus Artium Medivalium 2008, str. 133 – 141.
  8. Vjekoslav Jukić, “Nova stranica slavonske arheologije,” Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj 1 (2008), str. 56 – 58
  9. Vjekoslav Jukić, “Mogućnost utvrđivanja starosti opeke metodama mjerenja apsolutne starosti materijala kao pomoć pri dataciji pojedinih građevina,” Zbornik II. Kongresa povjesničara umjetnosti I, Kraševac, Irena (ur.), str 197 – 199.

 

About the Author