Ispravka i dopuna

Print Friendly, PDF & Email

Ispravka i dopuna

Prof. dr. sc. Krešimir Filipec ukazao nam je da u našem radu Registar položaja i spomenika ranije srednjovjekovne umjetnosti u međuriječju Save i Drave, Zagreb, IPU 2012, str. 191, Popis slikovnih priloga, predmet 9, citiramo: «Zagreb, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta, ulomak iz Lobora, 9. st. (foto: Filip Beusan, Arheološki muzej Zagreb)», nije navedeno da je profesor Filipec izvorno posudio rečeni predmet za izložbu «Stotinu kamenčića izgubljenog raja», AMZ, 2007, kojom prilikom je isti fotografirao za Arheolški muzej muzejski fotograf Filip Beusan, i koji je bio ljubaznošću profesora Filipeca izložen i reproduciran u katalogu izložbe. Ispričavamo se profesoru Filipecu ovom ispravkom i dopunom, te koristimo priliku da mu se ujedno zahvalimo za višegodišnju ljubaznu suradnju i kolegijalnu podršku.

 

dr. sc. Vladimir Peter Goss

Redovni profesor povijesti umjetnosti u trajnom zvanju

About ROadM1n