Danko Dujmović

Print Friendly, PDF & Email

Danko Dujmović rođen je 1979. godine u Kutini. Maturirao je u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji  u Zagrebu, diplomirao povijest umjetnosti I povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2008. Upisao je Poslijediplomski doktorski studij Medijevistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Godine 2004. kao suradnik Zaklade Arch na projektu obnove franjevačkog samostana na Lopudu provodio arhivsko istraživanje u Državnom arhivu u Dubrovniku, te Arhivu Samostana male braće u Dubrovniku.

Od 2003. Do 2007. Godine honorarno radio u Muzeju za umjetnost I obrt, te je 2007/08. Godine bio zaposlen u MUO kao zamjena za porodiljni dopust. Godine 2007. Položio stručni ispit za muzejsko zvanje muzejski pedagog.

Od 2008. godine  zaposlen kao znanstveni novak na projektu Romanika izmedu Save I Drave I europska kultura pod vodstvom Vladimira P. Gossa na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U sklopu projekta izrađuje doktorat na temu Elementi kulturnog krajolika u pisanim izvorima 11.-13. Stoljeća u zapadnom međuriječju Save I Drave.

Na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci vodi seminare na kolegijima Umjetnost kasne antike I ranog srednjeg vijeka i Umjetnost romanike, te na izbornom kolegiju Muzejska pedagogija koji je pokrenut na njegovu inicijativu.

Također je uključen u rad međunarodnog projekta Cradles of European Culture koji za hrvatsku sastavnicu vodi Filozofski fakultet u Rijeci.

Član  je Hrvatskog čitateljskog društva, Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske I Hrvatskog muzejskog društva.

 

About the Author